Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN

I. Zagadnienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.bieganina.pl prowadzony jest przez firmę:

Arkadiusz Kałuża

NIP: 7811812646

REGON: 369901562

e-mail: sklep@bieganina.pl

telefon: 694889381

nr rachunku bankowego: PL56 1140 2004 0000 3402 7755 2631

dalej określaną jako „Sprzedający”.

 1. Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Składający zamówienie potwierdza swoją pełnoletniość.
 2. Warunkiem zakupu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
 3. Przedmiotem umowy sprzedaży są wystawione na stronie: obuwie, odzież, akcesoria sportowe oraz usługi , zwane dalej „towarem”.
 4. Kupujący może kontaktować się ze sprzedającym poprzez umieszczony na stronie internetowej formularz kontaktowy, a także przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.
 5. Do korzystania ze strony www.bieganina.pl konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest również posiadanie konta poczty elektronicznej.

II. Procedura zakupu

 1. Kupujący może dokonać zakupu bez konieczności rejestracji na stronie internetowej sklepu.
 2. Uwidocznione na stronie www.bieganina.pl informacje o towarach nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 661 § 1 kodeksu cywilnego, stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia (dostępny po skorzystaniu z opcji „dodaj do koszyka”, przejściu do koszyka i wybraniu „przejdź do kasy”) wszystkich niezbędnych, tj. oznaczonych gwiazdką danych.
 4. Zatwierdzenie wyboru przyciskiem „kup i zapłać” stanowi ofertę kupna złożoną sprzedającemu. Od chwili złożenia przez kupującego oferty, uwidocznione na stronie ceny są wiążące dla obu stron.
 5. Cena widoczna przy produkcie to całkowita cena za towar, nieobejmująca jednak kosztów dostawy.
 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu zamówienia, kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia oferty na wskazany w formularzu, o którym mowa w pkt. 3. ,adres e-mail.
 7. Z momentem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6., dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Uiszczenie ceny za towar może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
  – przelew tradycyjny (na wskazany w pkt. 1. rachunek bankowy);
  – płatność przy odbiorze (w tym celu wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. 3., jako – sposób dostawy należy wybrać „paczkę za pobraniem”);
  – płatność kartą kredytową;
  – płatność e-przelewem.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 10. Przez umowę sprzedaży sprzedający zobowiązuje się do wysłania towaru w terminie 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym sprzedającego.
 11. Dostawa realizowana jest w jeden z następujących sposobów:
  – przesyłka ekonomiczna Poczta Polska – koszt: 18 zł (przedpłata);
  – przesyłka ekonomiczna Poczta Polska – koszt: 23 zł (za pobraniem);
  – odbiór osobisty – bezpłatna.
  Wyboru sposobu dostawy zamawiający dokonuje wypełniając formularz zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.
  Przed odbiorem osobistym należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem wiadomości email lub rozmowy telefonicznej (dane kontaktowe podane w pkt. I ppkt. 1. regulaminu) podając miejsce i termin odbioru.

III. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę przy wykorzystaniu internetowej platformy sprzedaży, jaką stanowi www.bieganina.pl, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, odstąpić od umowy bez podawania przyczyn odstąpienia (prawo odstąpienia).
 2. Konsument może odstąpić od umowy , składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu konsument może skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedawca dopuszcza złożenie oświadczenia o odstąpieniu wyłącznie w formie pisemnej.
  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy, że przed upływem terminu konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie wyśle konsumentowi, na wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy adres e-mail, potwierdzenie odstąpienia od umowy. Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, konsument nie poda adresu e-mail, potwierdzenie odstąpienia od umowy zostanie doręczone na adres e-mail wskazany w formularzu dostawy, o którym mowa w pkt. II ppkt. 3. regulaminu.
 5. Odstępując od umowy, konsument zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić sprzedającemu towar (do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru).
 6. Po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeśli kupujący składając zamówienie, wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy rzeczy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument.
 7. Przedsiębiorca wstrzyma się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 7. do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IV. Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć kupującemu rzecz bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacja na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 3. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien przesłać towar na adres wskazany w pkt. I ppkt. 1. regulaminu. Do towaru należy dołączyć dowód zakupu z potwierdzeniem zakupu.
 4. Zgłaszając reklamację kupujący powinien określić wadę towaru (przyczynę reklamacji), a nadto wskazać, czego się domaga od sprzedającego, wypełniając formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

V. Polityka prywatności

 1. Dane zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego Inżynieria biegania przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawartych umów oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody przez kupującego, w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Bieganina Arkadiusz Kałuża, ul. Pilnikowa 3, 43-150 Bieruń.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są przez sklep internetowy poprzez ich podanie:
  – przez kupującego w formularzu zamówienia wypełnianym w trakcie składania zamówienia,
  – w formularzu rejestracyjnym
  – w formularzu treningowym wypełnianym przez zamawiającego usługę treningową
 4. Administrator dane pozyskane za pośrednictwem sklepu internetowego przekazuje osobom trzecim wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy. W tym celu administrator może udostępnić dane adresowe kupującego dostawcy realizującemu dostawę towaru. Ponadto udostępnione w formularzu treningowym dane osobowe przekazywane są trenerowi, który realizuje usługę treningową.
 5. W każdej chwili użytkownik strony ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, a nadto może zmienić, sprostować i uzupełnić dane, żądać czasowego lub stałego ich przetwarzania, a także, gdy są zbędne do realizacji umowy, żądać ich usunięcia.
 6. Inżynieria biegania wykorzystuje tzw. pliki „cookies”, tj. informacje zapisywane po stronie przeglądarki użytkownika, odczytywane następnie przez serwer, który je utworzył, w celu dostarczenia danych usprawniających działanie przeglądarki. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Aby blokować automatyczne działanie „cookies” należy zmienić ustawienia przeglądarki.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Konsument może skorzystać z polubownych sposobów rozwiązania sporów wynikłych na gruncie umowy sprzedaży zawartej ze sprzedającym, np. może skierować spór do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. W przypadku poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwość sądu wynika z kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z ważnych powodów (np. dostosowanie regulaminy do powszechnie obowiązujących przepisów). Regulamin w zmienionej wersji udostępniony zostanie na stronie internetowej www.bieganina.pl najpóźniej na 14 dni przed jego wejściem w życie. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmian regulaminu zastosowanie ma regulamin w wersji poprzedniej.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem16.05.2018r.

Zał. 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Zał. 2. Protokół reklamacyjny

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:2f7268052f4cda0a078672f30e565898#0}
Sklep internetowy od home.pl